ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΚΕ

ΕΠΕ

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΚΥΚΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΚΕ

Διεύθυνση: 2ο ΧΛΜ Λ. Μαρκοπούλου, Κορωπί

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 149359001000

ΑΦΜ: 801110968

ΔΟΥ: Κορωπίου

Έγγραφα Δημοσιότητας

Καταστατικό Σύστασης